Slide background

CEIP SANT MIQUEL

Slide background

Metodologia

Slide background

Projectes de treball

Slide background

Tallers

Slide background

Biblioteca

Slide background

Vídeo, CEIP Sant Miquel

Introducció

Filosofia i metodologia

El CEIP Sant Miquel és un centre que ja fa nou cursos que du a terme pràctiques innovadores en la seva metodologia que es contemplen en el Projecte Educatiu de Centre: treball per projectes, dinàmiques d'hàbits de lectura, treball cooperatiu, treball amb material manipulatiu, ambients, tallers, grups de participació, sortides i viatges...
La tasca dels infants és experimentar, tocar, manipular, crear, inventar i créixer en un entorn escolar que els prepari pel món i la societat actual, desenvolupant-se com a persones competents, responsables i compromeses amb el que fan.

Tot això es du a terme amb l'acompanyament respectuós per part de l'adult. El procés d’activitat dels infants es fa amb una mirada d’amor i respecte.
L’adult acompanya. Assisteix els processos d'aprenentatge que es donen en cada un dels infants, sigui quina sigui la seva edat, la seva necessitat, interès o ritme d'aprenentatge i els acompanya amb respecte i amb individualitat.
L’adult no és el protagonista de l’activitat de l’ambient, aquest paper és exercit pels infants en interacció amb l'espai, els materials i les propostes d'aprenentatge L’adult s'ha d’integrar dins l'espai per tal de no obstaculitzar, no imposar amb cap actitud física o corporal i poder tenir un camp d'observació ampli.
L'actitud de l'adult no és interventora. L'adult interactua des de 3 plans diferents. La tasca del mestre és saber-se situar en el pla adient de cada moment.
L'adult confia en els infants, és coneixedor de les etapes de desenvolupament i sap que els aprenentatges esdevindran en el moment oportú sense necessitat d'anticipar-los ni forçar-los. Així com la llavor conté tot el necessari per arribar a ser arbre, si se li proporciona un ambient adequat i aliment (llum, terra, aigua...), l’infant està predisposat a aprendre i arribar a ser un adult amb plenes facultats si se li ofereix tot allò que necessita per créixer.
L’adult ha d’observar accions concretes d’aprenentatge, de comportament, d'interacció social, d'individualitat, paràmetres motrius, d’expressió oral...

Periodització flexible. Tots els infants tenen oportunitat d’acostar-se als continguts curriculars quan estan preparats per fer-ho i ho necessiten. Donat que es confia en el ritme d’aprenentatge de cada individu, no hi ha una periodització estricta de la consecució dels objectius del currículum.

Transversalitat. En relació als continguts curriculars, es donen de forma transversal. Cada projecte que comencen i activitat que comencen té una sèrie de continguts que es corresponen amb diferents àrees del currículum de la Conselleria d’Educació, tot i que en alguns ambients preparats es pot observar una disposició dels materials d’aprenentatge per àrees de coneixement.

Programació viva. Partim de la creença que una bona manera de poder atendre a les veritables necessitats dels infants és amb una programació que s’adapta al dia a dia en base als processos maduratius dels infants i la seva evolució. Considerem necessari oferir un marc general de desenvolupament i adquisició de les diferents competències bàsiques al llarg de l’any , amb revisions diàries, planificar les activitats que sorgeixen de les propostes dels infants o dels acompanyants, sempre tenint en compte les observacions de l’alumnat.

Els mestres, els nins i nines i les famílies formam part d'aquesta escola viva, activa i enriquidora adreçada a formar persones integrals i preparades per desenvolupar-se dins la societat.

Projecte educatiu

Des d'aquí pots consultar el projecte educatiu del centre.

Direcció

Des d'aquí pots consultar la filosofia i projecte de direcció.

Metodologia

Aquí pots veure un resum de la metodologia per ambients.

Educació viva i activa

Mestres

Els/les mestres | La nostra filosofia.

Som un grup de mestres actius, enèrgics i amb iniciativa. Durant aquests darrers anys, de la mateixa manera que l'escola ha anat evolucionant, nosaltres hem anat creixent i desenvolupant-nos personalment. Se'ns ha despertat una actitud de renovació i això ha fet que es produís un canvi en la visió que teníem sobre l'educació. Aquesta nova manera de veure l'educació fa que ens interessem per metodologies i projectes innovadors pel que esteim en contínua formació.
La nostra escola du a terme un projecte educatiu on els continguts es treballen de manera global i transversal per tal d'oferir als alumnes un ensenyament viu i actiu que dóna lloc a un aprenentatge significatiu.
Som un grup de mestres que transmetem energia i actitud positiva cap els infants. Estimam els nostres alumnes tal i com són i els acompanyam en el seu camí durant l'etapa d'educació infantil i primària, sempre des del respecte.

LA NOSTRA METODOLOGIA

Més coses

Activitats

El centre promou diferents tipus d'activitats adaptades per als diferents cursos com poden ser intercanvi de llibres, contacontes, ...

El centre col·labora amb la biblioteca de Son Carrió, centre de dia i el CEE Joan Mesquida per dur a terme activitats conjuntes.

Sortides

A primària hi ha 4 tipus de sortida:

1.- Acampada d'un vespre a principi del curs.
2.- Sortides obligatòries i comuns per comunitats, que es farà una per trimestre.
3.- Les sortides proposades pels ambients i /o mestres, on els alumnes a qui els interessi s'apuntaran, amb el compromís de treballar-la per poder-hi anar.
4.- Sortides proposades pels infants de debat, que seran els responsables d'organitzar-les i gestionar-les.
5.- Viatge o acampada a final de curs.

A infantil hi ha 3 tipus de sortides:

1.- Sortides setmanals que s’ofereixen com a tallers.
2.- Sortides mensuals a les quals hi participen tots el nins i nines d'infantil.
3.- Acampada d'un vespre a final de curs.

Menjador

De 14,00 h a 15,30 h organitza APIMA i hi ha s'opció de dur el menjar de casa o d'utilitzar el servei.

Escola Matinera

De 07,30 h a 09,00 h organitzat per APIMA.

Contacte

Informació

ceipsantmiquel@educaib.eu

Telèfon 971 56 91 55

C/ Estació ( Sc ), 8, 07540 Son Carrió, Illes Balears

Contacte

Sol·licitem el seu permís per obtenir dades estadístiques sobre la navegació en aquest lloc web, a l'empara del Reial decret llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies OK | + Info