Practicants

Practicants

Arriben practicants a l’escola

Han vingut dues estudiants de magisteri i estan al tercer cicle 

 

                                                       Ariadna Fullana

Cada any venen practicants al Ceip Sant Miquel. Enguany n’han vingut dues, na Carmen i na Mar. Na Carmen té 25 anys i na Mar 27. Varen arribar a l'estació i al museu dia 4 d'octubre.

 

Han vingut perquè abans de començar la seva feina de mestres, han de fer les pràctiques a una escola. Elles varen triar venir a Son Carrió per fer-les. Na Carmen va venir l’any passat i ja coneixia el centre. Na Mar ha vingut per la recomanació de na Carmen.

 

És el seu darrer any que poden estar aquí amb nosaltres, perquè és el seu darrer any de carrera universitària. Acaben les pràctiques dia 21 de desembre.

 

Durant aquest període podran estar dins una escola i sabre com és fer de mestre.