PROJECTES DE PARTICIPACIÓ

PROJECTES DE PARTICIPACIÓ

8 / 11 / 2022

 

PROJECTES DE PARTICIPACIÓ

 

Els grups de participació desapareixen i entren els projectes de participació

 

Uma Chalamanch Llodrà

Aquest any a l'estació i el museu hi ha uns quants canvis. Un d’ells són els projectes de participació que abans eren els grups de participació.

 

Els nous projectes de participació no són grups sinó tallers on els alumnes s’hi poden apuntar. Aquests tallers que donen sortida a les necessitats són: organització i arribada, comunicació, emocionari, societat, comunitat, actualitat i cooperació. 

Organització i arribada és on es treballa l’agenda i la seva autonomia, a comunicació es treballa la manera de parlar i el torn de paraula, a l’emocionari es treballen els conflictes i també les emocions, comunitat és per si volen canviar el pati i fer propostes noves, etc. Societat és pràcticament el mateix que comunitat només és que treballen aspectes més socials, als tallers d’actualitat es treballen temes actuals i per acabar cooperació on es treballen temes escolars que són gestionats fora de l’escola.

 

Els mestres van decidir posar els projectes de participació en marxa perquè varen veure que hi ha alumnes que els aniria bé treballar a varis projectes.