Observacions i exposició del projecte del CEIP Sant Miquel

Observacions i exposició del projecte del CEIP Sant Miquel

Aquest mes de febrer hem començat amb les observacions d'altres centres: mestres d'altres escoles visiten el CEIP Sant Miquel. Aquestes observacions també s'allargaran durant aquest mes de març. Aquestes visites són molt profitoses, sobretot pel debat que sorgeix amb els centres visitants. El 18 de febrer tres mestres varen anar a Menorca a presentar el nostre projecte educatiu a un grup de directores de centres de primària i secundària.