Corregudes a arrels i inici

Corregudes a arrels i inici