SESSIONS PRESENCIALS FASE 3

SESSIONS PRESENCIALS FASE 3

Aquesta setmana molts dels nins i nines de l'escola han vengut al centre a participar en algunes sessions presencials en petit grup. Han estat uns dies de retrobaments amb companys, mestres i espais. Hem gaudit molt!